Facebook Twitter LinkedIn Instagram Pinterest Youtube
Algemene voorwaarden | Svedex Deurtool

Algemene voorwaarden


Deze koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die gemaakt zijn tussen de klant, aannemer en Svedex.
Svedex heeft het recht deze koopvoorwaarden en de inhoud van de www.svedexdeurplus.nl website te wijzigen.
De administratie van de betreffende aannemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan de aannemer verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Svedex BV verrichte leveringen. Svedex BV erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Alle aanbiedingen gedaan op de website www.svedexdeurplus.nl van Svedex zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Svedex behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken,. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Een overeenkomst tussen Svedex en de klant kom tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Svedex; het door de klant vervolgens op ‘Bestel’ icoon klikken op de website van svedexdeurplus.nl; het hierna door de aannemer per e-mail is ontvangen en de aannemer deze bestelling kan opnemen in de contractstukken; hierop heeft de aannemer een bevestiging van de klant ontvangen middels de per e-mail verstuurde orderbevestiging.

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.
Svedex Deuren B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer of onderstaande voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen.
Alle vormen van informatie op deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en gecontroleerd op correctheid, actualiteit en volledigheid. Mocht ondanks deze inspanningen de inhoud van deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Svedex Deuren B.V. staat niet in voor kennelijke typefouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Svedex Deuren B.V. staat niet in voor de veiligheid van de website en acht zich derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Svedex Deuren B.V. garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Svedex Deuren B.V. garandeert niet dat deze website compatibel is met alle computerapparatuur of dat deze website of de server vrij is van fouten of (computer-) virussen. Svedex Deuren B.V. aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht de informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis.